Zofia
2019-10-22 22:04:22
Sprzedając nieruchomość kredytobiorcy mam przenieść aktem notarialnym moją własność na rzecz kupującego przed uruchomieniem przez bank kredytu. Co stanowi moje zabezpieczenie przed opieszałością banku ?