1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Kredyty hipoteczne w Polsce dla obcokrajowca

Kredyty hipoteczne w Polsce dla obcokrajowca

Kredyty hipoteczne w Polsce dla obcokrajowca
Ocena: 4.8 (ilość ocen: 12)

Polski rynek pracy coraz bardziej cieszy się popularnością wśród pracowników zagranicznych. Są to głównie osoby zza naszych wschodnich granic. Nie są to tylko migracje w celach zarobkowych. Duża część osób przyjeżdża tutaj z myślą stałego osiedlenia. Oprócz znalezienia pracy, potrzebują więc miejsca, gdzie będą mieszkać. Bynajmniej nie są to tylko mieszkania na wynajem, ale również te kupowane na własność. Jak większość z nas przyjezdni również finansują taki zakup kredytem hipotecznym. Jakie jednak warunki muszą spełnić obcokrajowcy w naszym kraju, aby taki kredyt uzyskać?


Według statystyk mamy do czynienia ze spadającą stopą bezrobocia w Polsce. Z reguły jest to bardzo pozytywny czynnik, mówiący o poprawie sytuacji gospodarczej kraju. W naszym przypadku sytuacja jednak nie do końca jest taka kolorowa. Spadek ten związany jest nie do końca ze zmniejszeniem ilości osób bez pracy. Coraz mniej ludzi traci pracę, ale i coraz mniej osób na rynek pracy wchodzi, nadal popularna jest także emigracja zarobkowa na zachód Europy. Przedsiębiorcy wyraźnie mówią, że coraz ciężej jest znaleźć pracownika na nowe stanowisko.

Co więc robić w takiej sytuacji? Ratunkiem wydają się osoby zza granicy. Rośnie liczba przedsiębiorstw zatrudniających osoby ze Wschodu. W 2016 roku, dzięki uproszczonej procedurze, firmy deklarowały zatrudnienie obcokrajowców na poziomie 1,3 miliona osób. Są to głównie obywatele Ukrainy, w ich sprawie złożono aż 96% dokumentów (1,262 miliona), ale także obywatele Białorusi (24 tysiące), Mołdawii (21 tysięcy), Rosji (4 tysiące), Gruzji (1,7 tysiąca) oraz Armenii (1,6 tysiąca).

Rynek mieszkań w Polsce

Rok 2016 to rok, który z pewnością ucieszył każdego dewelopera. Sprzedaż mieszkań w ilości 62 tysięcy, która przekroczyła historyczny wynik osiągnięty w roku poprzednim, to szacowana wartość transakcji na poziomie 24,5 miliarda złotych. Z roku na rok rośnie również udział w tym wyniku mieszkań zakupionych przez obcokrajowców. Są to zarówno mieszkania kupowane przez ludzi pragnących zasiedlić się na stałe na terenie naszego kraju, jak i również lokale nabywane przez inwestorów, chcących otworzyć swoje przedsiębiorstwo. Ilość osób, które są w stanie sfinansować taki zakup własnymi środkami, jest z reguły niewielka, więc z reguły zmuszone są one do zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców w Polsce

Podjęcie decyzji przez bank o udzieleniu kredytu hipotecznego osobie zza granicy zależne jest od kilku aspektów. Przede wszystkim zwraca on uwagę na to, czy potencjalny kredytobiorca ma polskie obywatelstwo, kartę pobytu –stałego lub czasowego, pochodzi z państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej czy OECD.

Zdecydowanie najdogodniejszą sytuacją mogą pochwalić się osoby, które posiadają polskie obywatelstwo i zarabiają na terenie Polski. To samo tyczy się osób będących w związku małżeńskim, w którym jedno z małżonków posiada polski paszport. W takich przypadkach bank nie powinien robić żadnych problemów.

W nieco gorszej pozycji mogą znaleźć się cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu. Świadomość, że bank może udzielić kredytu osobie, co do której nie ma pewności, iż na 100% zostanie w Polsce, zdecydowanie oddziałuje na jego decyzję. Jeszcze gorzej mają posiadacze karty tymczasowej. W tym przypadku nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Możliwy jest wyłącznie kredyt konsumencki, udzielany na czas nie dłuższy niż wartość karty.

Ważny jest także kraj uzyskiwania dochodów. W zdecydowanej przewadze są obcokrajowcy pracujący na terenie Polski i zarabiający w walucie polskiej. W takiej sytuacji bank wymaga dołączenia do wniosku identycznej dokumentacji jak ta, która obowiązuje w przypadku Polaków. W sytuacji uzyskiwania dochodu za granicą może być ciężej. Osoby te mogą uzyskać decyzję odmowną, bądź zostać poproszone o zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń. Wymagana może być także większa ilość dokumentów: umowa o pracę lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności za granicą, zaświadczenie o dochodach, zeznanie roczne zbliżone do polskiego PIT-u oraz wyciąg z konta za określony okres. Wymagane jest zatrudnienie przynajmniej sześciomiesięczne u jednego pracodawcy. W niektórych przypadkach (umowa zlecenie, własna działalność) bank może zażądać dokumentacji pochodzącej z ostatnich dwunastu miesięcy.

Teoria, a praktyka – hipoteka dla obcokrajowca

To że istnieją pewne reguły, które opisują, jak wygląda zaciągnięcie kredytu hipotecznego przez obcokrajowca, to jedno. To, że to bank posiada pieniądze, które może pożyczyć i podejmuje decyzję, komu je pożyczy, to drugie. Często bowiem okazuje się, iż mimo spełnienia kryteriów bank może odmówić udzielenia kredytu. W takiej sytuacji nie ma nic niezwykłego. Jeżeli dana instytucja finansowa stwierdzi, że potencjalny kontrahent to zbyt duże ryzyko, ma prawo wydać decyzję odmowną.

Jeżeli chodzi o praktykę, może okazać się, że proces zaciągania kredytu hipotecznego przez obcokrajowca będzie bardziej skomplikowany i rozciągnięty w czasie, niż w przypadku obywatela Polski. Wynika to z konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń, tłumaczenia ich, czy przesyłania korespondencji za granicę. Oczywiście te czynności niestety również wiążą się z dodatkowymi kosztami. Także warunki kredytu mogą okazać się gorsze – krótszy okres spłaty (przy wysokiej zdolności kredytowej), większe oprocentowanie, czy wymagany wskaźnik LTV.

Teoretycznie w lepszej sytuacji, przy próbie pozyskania kredytu hipotecznego, powinny być osoby pochodzące z państw będących członkami Unii Europejskiej. Jednak i w ich przypadku okazuje się, iż bank stawia wobec nich bardziej rygorystyczne wymagania. Zwłaszcza te dotyczące zabezpieczenia. Wiąże się to z faktem, iż stosowane dla polskich klientów zobowiązania wekslowe w przypadku obcokrajowca są już mało użyteczne. Mimo podobnych warunków podwyższone ryzyko przejawia się w wyższej marży, wymaganej kwocie wkładu własnego, czy ubezpieczenia.

Podsumowanie: kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

Cudzoziemiec pragnący ubiegać się o udzielenie kredytu hipotecznego w Polsce powinien posiadać kartę stałego pobytu na okres minimum roku. Akceptowane jest także zaświadczenie o rejestracji cudzoziemca w Polsce. Dla pracowników spoza Unii Europejskiej wymagane także będzie okazanie ważnego zezwolenia na pracę w kraju. Dodatkowo potrzebne będą paszport, zaświadczenie o dochodach, historii kredytowej, roczne zeznania podatkowe, jak i również dokumenty dotyczące nieruchomości (wpis do Księgi Wieczystej czy umowa zawarta z firmą deweloperską). Może wystąpić również żądanie o informacje z zagranicznego odpowiednika BIK. Poza tym wszystkie te dokumenty w większości przypadków będą musiały być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Lepsze warunki kredytu hipotecznego dla obcokrajowca można uzyskać biorąc jako osobę współkredytującą obywatela Polski, najlepiej z dobrą historią kredytową i wysokimi zarobkami. Nie zawsze jednak jest to możliwe, wtedy należy uzbroić się w cierpliwość i sprawdzić oferty różnych placówek bankowych.

Michał Stokłos

Michał Stokłos

Absolwent Analityki Gospodarczej oraz Informatyki i Ekonometrii na Politechnice Gdańskiej. Maniak sportu i zdrowego trybu życia. Wyposażony w otwarty umysł zajęty tematami z zakresu finansów, ekonomii i rynku nieruchomości. Wiecznie uśmiechnięty i pełen nowych pomysłów.

Więcej postów

»