1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Masz problem ze spłatą rat? Sprawdź nowe przepisy!

Masz problem ze spłatą rat? Sprawdź nowe przepisy!

Masz problem ze spłatą rat? Sprawdź nowe przepisy!
Ocena: 4.3 (ilość ocen: 4)

We właśnie konsultowanym projekcie ustawy o kredycie hipotecznym, kredytodawcy nie będą mogli podjąć działań zmierzających od razu do wypowiedzenia umowy.

Nowa ustawa ma za zadanie wdrożenie dyrektywy unijnej MCD, mającej na celu wzmocnienie ochrony konsumentów, którzy zdecydowali się na wzięcie kredytu hipotecznego. Dyrektywa zobowiązuje kredytodawcę do restrukturyzacji zadłużenia, będąc przy tym bardziej konkretną, bo wymienia instrumenty mogące zostać wykorzystane w tym procesie. A są to możliwość czasowego zawieszenia spłaty i wydłużenie okresu kredytowania.

Zapisy szykowanej ustawy zakazują ponadto pobieranie opłat za wszczęcie działań windykacyjnych.

Ustawa zobowiązuje bank do poinformowania klienta spóźniającego się ze spłatami rat, o tym, że może ubiegać się o restrukturyzację, składając odpowiedni wniosek. Strony, w zamyśle ustawy, uzgadniają wzajemnie warunki, a od sytuacji finansowej zależy czy wniosek zostanie przyjęty. Co ważne, kredyt hipoteczny w okresie restrukturyzacji nie może zostać wypowiedzony z powodu utraty zdolności kredytowej lub zagrożenia upadłością klienta.

Odrzucenie wniosku kredytobiorcy musi mieć od teraz charakter pisemny. Szczegółowe wyjaśnienia, wymagane przez ustawodawcę, mogą spowodować, że klienci będą poszukiwać wsparcia np. u Rzecznika Finansowego.

W przypadku niezłożenia wniosku o restrukturyzację lub jego odrzucenia przed podjęciem kolejnych czynności bank musi dać kredytobiorcy co najmniej 6 miesięcy na sprzedaż kredytowanej nieruchomości. Jeśli pieniądze uzyskane przez klienta nie będą mogły pokryć całości zadłużenia, kredytodawca umożliwi rozłożenie na raty pozostałego długu, tak żeby było ono dostosowane do sytuacji klienta. Wtedy też bank pozwoli na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, ustanawiając zabezpieczenia oparte na Kodeksie cywilnym lub Prawie wekslowym.

Takie zapisy nowej ustawy zobowiążą banki do uważniejszego przyjrzenia się sytuacji finansowej klientów, którzy nie będą narażeni na nagłe wypowiedzenie kredytu.

Mateusz Gwardecki

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Więcej postów

»