1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. FAQ – najczęściej zadawane pytania o rządowy program Mieszkanie Plus

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rządowy program Mieszkanie Plus

Uwaga – ze względu na reorganizację zasad programu Mieszkanie Plus informacje mogą być nieaktualne. Pracujemy nad aktualizacją serwisu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Na jaki okres zawierana jest umowa najmu Mieszkanie Plus?

W przypadku umowy najmu bez opcji, zawierana jest ona na czas określony i nie może wynosić więcej niż 15 lat. Natomiast umowa z opcją dojścia do własności, zawierana jest na okres 30 lat, od momentu zawarcia pierwszej umowy dla danej inwestycji mieszkaniowej, z możliwością przeniesienia własności na najemcę po upływie 15 lat.

Co stanie się po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy?

W przypadku opcji najmu z dojściem do własności po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, operator wypłaca byłemu najemcy lub jego spadkobiercy kwotę, która została przez niego wcześniej wpłacona. Dotyczy to części ceny zakupu mieszkania po potrąceniu zaległych kwot czynszu. Zwrot taki nastąpi w terminie miesiąca od dnia opróżnienia mieszkania.

Czy jak jestem osobą samotną mogę starać się o Mieszkanie Plus?

Z programu mogą korzystać wszyscy jednak w przypadku gdy chętnych będzie więcej niż mieszkań będą zastosowane kryteria pierwszeństwa. Mogą być one inne dla poszczególnych inwestycji mieszkaniowych np. bardziej preferowane będą rodziny wielodzietne. Wtedy okaże się, że osoba samotna nie uzyska wystarczającej ilości punktów i jej oczekiwanie może się wydłużyć.

Czy możemy starać się o Mieszkanie Plus, jak nie jesteśmy małżeństwem?

Program Mieszkanie Plus nie ma żadnych ograniczeń, adresowany jest do wszystkich, niezależnie od wieku czy stanu cywilnego. Podstawowym warunkiem dla osób wnioskujących jest zdolność do regularnego opłacania czynszu. Informacja na temat zastosowanych kryteriów pierwszeństwa zostanie ogłoszona z regulaminem, a ich lista może być różna dla poszczególnych miejscowości.

Czy jak posiadam działkę budowlaną to mogę skorzystać z programu?

Posiadanie działki budowlanej w żaden sposób nie przeszkadza we wzięciu udziału w programie Mieszkanie Plus. Przyszli najemcy, którzy nie są właścicielami działki budowlanej nie będą traktowani priorytetowo względem ich właścicieli.

Czy mogę ubiegać się o Mieszkanie Plus w innym rejonie Polski niż moje miejsce zamieszkania?

Wnioski na Mieszkanie Plus można złożyć w każdej miejscowości, w której realizowany jest ten rządowy program, niezależnie od naszego zamieszkania. Jednak w danej lokalizacji mogą być preferowane osoby, które opłacają podatek w tej gminie (zależy to od przyjętych kryteriów).

Czy mogę składać wnioski w kilku miastach jednocześnie?

Jak na ten moment nie ma żadnych regulacji odnośnie ilości możliwych do złożenia wniosków o Mieszkanie Plus przez jedną osobę.

Czy nie mając obywatelstwa polskiego mogę ubiegać się o Mieszkanie Plus?

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości nie wprowadza żadnych ograniczeń w zawarciu umowy najmu o czynszu normowanym przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. Jednym z kryteriów pierwszeństwa jest posiadanie Karty Polaka.

Czy mieszkanie z programu Mieszkanie Plus będę mógł później sprzedać?

Mieszkanie takie będzie mogło być przedmiotem sprzedaży, ale nie wcześniej niż po upływie 15 lat od daty zawarcia pierwszej umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej. Najemca składa wtedy wniosek poprzez Krajowy Zasób Nieruchomości, następnie w ciągu 30 dni od jego otrzymania operator mieszkaniowy zawrze umowę przeniesienia własności. Warunkiem, który trzeba spełnić jest wpłacenie do tego czasu całej sumy za mieszkania.

Czy Mieszkanie Plus będę mógł podnająć innym osobom?

Aby móc podnająć mieszkanie innej osobie, na przykład w przypadku rocznego wyjazdu do pracy lub na studia, będzie potrzebna zgoda właściciela (spółki zarządzającej tymi lokalami). Szczegóły, z tym związane określać będzie regulamin konkretnej inwestycji mieszkaniowej.

Czy w lokalu, wynajmowanym w ramach tego programu będę mógł prowadzić działalność gospodarczą?

Tak, w lokalu takim może być prowadzona osobista działalność gospodarcza jednego z członków rodziny, który go zamieszkuje.

Czy będąc właścicielem mieszkania lub domku jednorodzinnego mogę starać się o Mieszkanie Plus?

Kryterium pierwszeństwa zawarcia umowy najmu jest dla każdego, kto nie posiada, a także nie posiadał w przeszłości prawa własności do domu jednorodzinnego i innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Również osoba taka nie była właścicielem lub współwłaścicielem budynku, gdy jej udział w przypadku zniesienia współwłasności, obejmowałby co najmniej jedno samodzielne mieszkanie.

 

Masz pytanie o Mieszkanie Plus? Zadaj je tu: