1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Barwice Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Barwice Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Barwice podpisała list intencyjny 24 listopada 2017 r. Planowane jest wybudowanie 20 mieszkań. Inwestycja mieszkaniowa będzie objętą ustawą dot. KZN, dzięki czemu prawa najemców będą szczególnie chronione, a czynsz normowany (czyli ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Barwicach

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Barwicach nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Barwicach

Termin naboru wniosków w Barwicach nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Barwicach

Program jest kierowany do osób odznaczających się niskimi dochodami, nie mającymi szans na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Miejski w Barwicach

Ul. Zwycięzców 22
78 – 460 Barwice
Telefon: 94 37 363 09