1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Białogard Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Białogard Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Białogard podpisała list intencyjny 24 listopada 2017 r. Planowane jest wybudowanie 45 mieszkań. Inwestycja mieszkaniowa będzie objętą ustawą dot. KZN, dzięki czemu prawa najemców będą szczególnie chronione, a czynsz normowany (czyli ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Białogardzie

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Białogardzie nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Białogardzie

Termin naboru wniosków w Białogardzie nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Białogardzie

Program jest kierowany do osób odznaczających się niskimi dochodami, nie mającymi szans na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Miasta w Białogardzie

Ul. ul. 1 Maja

18 78-200 Białogard

Telefon: 94 312 21 27