1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Biały Bór Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Biały Bór Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Biały Bór podpisała list intencyjny 24 listopada 2017 r. Planowane jest wybudowanie 12 mieszkań. Inwestycja mieszkaniowa będzie objętą ustawą dot. KZN, dzięki czemu prawa najemców będą szczególnie chronione, a czynsz normowany (czyli ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Białym Borze

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Białym Borze nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Białym Borze

Termin naboru wniosków w Białym Borze nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Białym Borze

Program jest kierowany do osób odznaczających się niskimi dochodami, nie mającymi szans na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Miasta w Białym Borze

Ul. ul. Słupska 10
78 – 425 Biały Bór
Czynne:
poniedziałek 7.15 – 16.30
piątek 7.15 – 14.30
wtorek – czwartek 7.15 – 15.15