1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Choszczno Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Choszczno Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Choszczno podpisała list intencyjny 24 listopada 2017 r. Planowane jest wybudowanie 50 mieszkań. Inwestycja będzie objętą ustawą dot. KZN, dzięki czemu prawa najemców będą szczególnie chronione, a czynsz normowany (czyli ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Choszcznie

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Choszcznie nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Choszcznie

Termin naboru wniosków w Choszcznie nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Choszcznie

Program jest kierowany do osób odznaczających się niskimi dochodami, nie mającymi szans na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Miejski w Choszcznie

Ul. Wolności 24

73 – 200 Choszczno

Telefon: 96 765 93 00