1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Gościno Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gościno Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Gościno podpisała list intencyjny 24 listopada 2017 r. Planowane jest wybudowanie 40 mieszkań. Inwestycja będzie objętą ustawą dot. KZN, dzięki czemu prawa najemców będą szczególnie chronione, a czynsz normowany (czyli ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Gościnie

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Gościnie nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Gościnie

Termin naboru wniosków w Gościnie nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Gościnie

Program jest kierowany do osób odznaczających się niskimi dochodami, nie mającymi szans na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Miejski w Gościnie

Ul. IV Dywizji Wojska Polskiego

58 78 – 120 Gościno

Telefon 94 351 33 82