1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Łódź Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Łódź Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

26 czerwca 2017 r. prezydent miasta podpisała z BGK umowę inwestycyjną, na mocy której na czterohektarowej działce na Bałutach, przy ul. Zgierskiej 60/62 powstanie ok. 370 mieszkań. Pierwszy budynek z 56 lokalami ma zostać oddany do użytku w II kwartale 2020 roku, budowa ruszy w 2018. Minimalna ich powierzchnia wynosić ma od 30 m² do 88 m² (mieszkania jedno, dwu, trzy lub czteropokojowe).
Kolejna umowa zawarta między Magistratem a BGKN w styczniu 2018 roku dotyczy Pabianickiej 5. Powstanie tam 130 mieszkań i 20 lokali użytkowych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch – trzech lat.

Wniosek o Mieszkanie Plus w Łodzi

Wzór wniosku o Mieszkanie Plus w Łodzi jeszcze nie powstał.

Nabór w Łodzi

Dokładny termin składania wniosków o udział w programie nie został ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Łodzi

Kryteria naboru mieszkańców nie zostały jeszcze ustalone. Znamy jednak, dzięki ustawie o programie mieszkaniowym, kto będzie miał pierwszeństwo w naborze: rodziny wielodzietne, osoby wywłaszczone z powodu realizacji celów publicznych lub ofiary działania żywiołów.

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104,

90-926 Łódź