1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Pcim Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Pcim Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Pcim podpisała list intencyjny 8 listopada 2017, planowane jest wybudowanie 16 mieszkań.

Wniosek o Mieszkanie Plus w Pcimiu

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Pcimiu nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Pcimiu

Termin naboru wniosków w Pcimiu nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Pcimiu

Głównym celem jest stworzenie warunków rodzinom, których nie stać na kredyt w banku. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Gminy w Pcimiu
Pcim 563 32 – 432 Pcim
Telefon 12 274 80 50