1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Pełczyce Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Pełczyce Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Pełczyce podpisała list intencyjny 24 listopada 2017 r. Planowane jest wybudowanie 96 mieszkań. Inwestycja będzie objętą ustawą dot. KZN, dzięki czemu prawa najemców będą szczególnie chronione, a czynsz normowany (czyli ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Pełczycach

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Pełczycach nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Pełczycach

Termin naboru wniosków w Pełczycach nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Pełczycach

Program jest kierowany do osób odznaczających się niskimi dochodami, nie mającymi szans na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Gminy i Miasta Pełczyce

Ul. Rynek Bursztynowy 2

73 – 260 Pełczyce

Telefon 95 768 50 38