1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Suchań Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Suchań Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Suchań podpisała list intencyjny 24 listopada 2017 r. Planowane jest wybudowanie 20 mieszkań. Inwestycja będzie objętą ustawą dot. KZN, dzięki czemu prawa najemców będą szczególnie chronione, a czynsz normowany (czyli ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Suchaniu

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Suchaniu nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Suchaniu

Termin naboru wniosków w Suchaniu nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Suchaniu

Program jest kierowany do osób odznaczających się niskimi dochodami, nie mającymi szans na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Miejski w Suchaniu

Ul. Pomorska 72

73 – 132 Suchań

Telefon 91 562 40 15