1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Szerzyny Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Szerzyny Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Szerzyny podpisała już list intencyjny dotyczący Mieszkania Plus. Jest pierwszą gminą wiejską i jedną z czterech w Małopolsce, która będzie miała pierwszy, nowy budynek mieszkalny. W skład tej inwestycji mieszkaniowej wejdą łącznie 22 mieszkania i ma być zrealizowana za rok.

Wniosek o Mieszkanie Plus w gminie Szerzyny

Wzór nie jest jeszcze znany.

Nabór w gminie Szerzyny

Termin naboru wniosków nie jest jeszcze znany.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w gminie Szerzyny

Kryteria naboru mieszkańców nie zostały jeszcze ustalone. Znamy jednak, dzięki ustawie o programie mieszkaniowym, kto będzie miał pierwszeństwo w naborze: rodziny wielodzietne, osoby wywłaszczone z powodu realizacji celów publicznych lub ofiary działania żywiołów.

Urząd Gminy Szerzyny
Ul. Szerzyny 521 38 – 246 Szerzyny

Czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Telefon: 14 651 72 99