1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Lokalizacje mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus
  6. >
  7. Tychowo Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Tychowo Mieszkanie Plus: wnioski, terminy, zasady i warunki

Gmina Tychowo podpisała list intencyjny 24 listopada 2017 r. Planowane jest wybudowanie 36 mieszkań. Inwestycja będzie objętą ustawą dot. KZN, dzięki czemu prawa najemców będą szczególnie chronione, a czynsz normowany (czyli ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu).

Wniosek o Mieszkanie Plus w Tychowie

Wzór wniosku, który ma obowiązywać w Tychowie nie został jeszcze opublikowany.

Nabór w Tychowie

Termin naboru wniosków w Tychowie nie został jeszcze ogłoszony.

Warunki i zasady naboru na Mieszkanie Plus w Tychowie

Program jest kierowany do osób odznaczających się niskimi dochodami, nie mającymi szans na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania po cenach rynkowych. Lokalne kryteria nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie wiele z budowanych mieszkań trafi do rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych czy starszych. Według ustawy pierwszeństwo mają ofiary działania żywiołu np. powodzi czy wywłaszczeni przez państwo z powodu realizacji celów publicznych np. budowy drogi.

Urząd Miejski w Tychowie

Ul. Bobolicka 17

78 – 220 Tychowo
Czynne:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 – 16.00