1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
  4. >
  5. Ustawy i przepisy dotyczące programu Mieszkanie Plus

Ustawy i przepisy dotyczące programu Mieszkanie Plus

Program rządowy, prowadzony na tak dużą skalę, musi posiadać określone regulacje. Jakie ustawy mają wpływ na realizację Mieszkania Plus?

Uwaga – ze względu na reorganizację zasad programu Mieszkanie Plus informacje mogą być nieaktualne. Pracujemy nad aktualizacją serwisu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zasadniczy wpływ na rozwiązanie dotychczasowych problemów związanych z przekazywaniem działek pod budowę mieszkań i domów w ramach programu Mieszkanie Plus ma powołany do życia 11 września 2017 r. Krajowy Zasób Nieruchomości. Ustawa o KZN stworzyła normy prawne, które mają za zadanie sprecyzować funkcjonowanie instytucji, które wspierają ten rządowy program.

Krajowy Zasób Nieruchomości przygotuje ewidencję wszystkich nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Znajdą się w niej m.in. numer Ksiąg Wieczystych, klasy gruntów, obecna infrastruktura, obszary chronione lub narażone na powodzie, uwarunkowania prawne. Również w ustawie mowa jest o zakupach nowych gruntów i sprzedaży tych, które nie spełniają oczekiwań. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości uregulowała przede wszystkim kwestie naboru, najmu i dochodzenia do własności.

Uchwała Narodowy Program Mieszkaniowy

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego dnia 27 września 2016 roku. Jako pierwsza wprowadziła ustawowo pojęcie programu Mieszkanie Plus. Jest on po wdrożeniu programu 500 +, drugim priorytetowym przedsięwzięciem. Ma zapewnić bezpieczną przyszłość polskim rodzinom, zwłaszcza tym wielodzietnym.

Narodowy Program Mieszkaniowy skierowany jest do wszystkich Polaków, którzy borykają się z problemem mieszkaniowym, a jest on w naszym kraju ogromny. Ustawa określa rejony wsparcia budownictwa i sposoby jego realizacji w wieloletniej perspektywie. Zostaje w niej także poruszona kwestia mieszkaniowej polityki senioralnej jak i oszczędzania na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych.

Ustawa Prawo Budowlane

Obecna ustawa Prawo Budowlane ma zostać zastąpiona przez Kodeks Urbanistyczno – Budowlany. Cała realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego odbywa się na wielu płaszczyznach. Zmiany obejmować będą nie tylko najbardziej rozsławione Mieszkania Plus, czy Indywidualne Konta Mieszkaniowe, prace rządu dotkną także sfery ustawodawczej. Wprowadzono zmiany nowelizacji ustawy – Prawo Budowlane 2017 r.

Czego dotyczą te zmiany? Przede wszystkim skrócono urzędowy czas do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia do 21 dni. Przepisy umożliwiają wydawanie z urzędu przez organ administracji architektoniczno – budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy przed upływem ustawowego terminu 21 dni. Zostały także doprecyzowane przepisy dotyczące odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

W nowelizacji ustawy Prawo Budowlane wprowadzono także przepis umożliwiający inwestorom tymczasowych obiektów budowlanych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego. Oznacza to, że po upływie terminu określonego w zgłoszeniu dalej będą mogli użytkować ten obiekt. Do tej pory musiał on być bezzwłocznie rozebrany.

Kodeks urbanistyczno – budowlany

Jak na razie zmiany te zapoczątkowane są nowelizacją warunków technicznych. Głównym jej zadaniem jest uproszczenie całej biurokracji, a także dostosowanie budynków do taniego budownictwa rządowego programu Mieszkanie Plus. Inwestorzy dzięki temu oszczędzą czas i pieniądze. Mniej problemów ma być także z interpretacją szeregu pojęć, które zostaną doprecyzowane i szczegółowo wyjaśnione. Kodeks ma wpłynąć na spójność kształtowania przestrzeni poprzez efektywne realizowanie i lokalizowanie inwestycji publicznych. Ten pierwszy etap kodeksu wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.