1. Hipoteki.net
 2. >
 3. Mieszkanie Plus – rządowy program mieszkaniowy
 4. >
 5. Wnioski i nabór na rządowy program Mieszkanie Plus

Wnioski i nabór na rządowy program Mieszkanie Plus

Ze względu na prowadzoną przez rząd reorganizację zasad programu Mieszkanie Plus informacje mogą być nieaktualne. Pracujemy nad aktualizacją serwisu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Krajowy Zasób Nieruchomości, który został powołany do życia 11 września 2017 roku, będzie odpowiedzialny za obsługę całej procedury związanej ze składaniem wniosków na mieszkania z programu Mieszkanie Plus. Dopiero z KZN przekazane one zostaną do poszczególnych operatorów mieszkaniowych. Dzięki czemu cały proces ma być uczciwy i przejrzysty.

Gdzie będzie można znaleźć dane o aktualnych naborach, a także wymaganiach i kryteriach związanych z daną inwestycją mieszkaniową? Pomocne jest śledzenie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Zasobu Nieruchomości, to właśnie tam dostępne będą wszystkie informacje związane z całym procesem najmu mieszkania w ramach tego rządowego programu. Warto także zaglądać na nasz serwis.

Kryteria pierwszeństwa w Mieszkaniu Plus

Kryteria pierwszeństwa będą brane pod uwagę w przypadku, gdy ilość chętnych przewyższy liczbę wybudowanych mieszkań. Dla każdej inwestycji mieszkaniowej mogą się one różnić, jednak będą bazować na podstawowej liście, która znajduje się w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Rozróżnić możemy kryteria stanowiące absolutne pierwszeństwo. Skorzystają z niego osoby które zostały wywłaszczone lub utraciły mieszkanie wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej. Pozostałe będą respektowane gdy:

 • członkowie gospodarstwa domowego osoby, która ubiega się o mieszkanie, osiągają względnie niskie dochody,
 • członkiem gospodarstwa domowego jest przynajmniej jedno dziecko,
 • członkiem gospodarstwa domowego jest co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • żaden z członków rodziny ubiegającej się o najem nie posiada lub nie posiadał wcześniej praw własności do domu, mieszkania lub lokalu spółdzielczego własnościowego,
 • osoba ubiegająca się o najem migruje za pracą lub w celu nauki do innej miejscowości,
 • osoba lub członkowie gospodarstwa domowego, którzy już wcześniej złożyli wniosek na Mieszkanie Plus, ale z powodu wyższej liczby ubiegających się o najem nie zawarły umowy,
 • osoba ubiegająca się o mieszkanie ukończyła 65 lat,
 • osoba lub członek jej rodziny ma status repatrianta,
 • osoba ubiegająca się o najem posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba która ubiega się o najem posiada Kartę Polaka.

Wniosek o Mieszkanie Plus

Obecnie znamy jedynie kilka przykładów wniosków, jednak wydaje się, że będą one do siebie podobne.

Bardziej złożoną jego wersje opracował Jarocin. Trzeba podać w nim informacje na temat dochodu, sytuacji materialnej, ilości posiadanych dzieci. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego i nie posiadaniu własnego mieszkania lub domu. Spowodowane jest to głównie tym, że w mieście prowadzony jest program pilotażowy. Może on mieć trochę inne warunki najmu mieszkań niż w przypadku inwestycji docelowych, które zostały już uregulowane dzięki ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Nabór wniosków był już prowadzony w:

 • Tomaszowie Mazowieckim (do 20 października 2017 r.),
 • Jarocinie (zakończył się z dniem 15 września 2017 r.),

Wstępny nabór wniosków prowadzony jest obecnie w:

 • Nysie, termin do 31 grudnia 2017,
 • Białej Podlaskiej do 31 grudnia 2017,
 • Starogardzie Gdańskim.

Pozostałe niezbędne dokumenty do wniosku o Mieszkanie Plus

Oprócz wniosku, do umowy najmu niezbędne nam będą następujące dokumenty:

 • wniosek o zawarciu umowy najmu,
 • oświadczenie o adresie korespondencji,
 • oświadczenie o rękojmi terminowego uiszczania opłat z tytułu umowy najmu,
 • kopie dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z kryteriów pierwszeństwa,
 • zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb kontroli zasadności stosowania preferencji.