1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. FAQ Mieszkanie dla Młodych
  6. >
  7. Czym są limity w programie MdM?

Czym są limity w programie MdM?

Czym są limity w programie MdM?
Ocena: 5 (ilość ocen: 3)

Limity te dotyczą przede wszystkim ceny i obliczane są na postawie średnich kosztów budowy 1 m 2 w danej lokalizacji. Limity ustalane są na podstawie średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni nieruchomości, którą mnoży się przez przelicznik 1,1 w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego i przelicznik 0,9 w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego. Więcej informacji na temat: dopłaty MdM.