1. Hipoteki.net
 2. >
 3. Wiedza
 4. >
 5. Poradniki o kredytach hipotecznych
 6. >
 7. Dla kogo kredyt hipoteczny?

Dla kogo kredyt hipoteczny?

Dla kogo kredyt hipoteczny?
Ocena: 5 (ilość ocen: 7)

Zasady udzielania kredytu hipoteczne są indywidualne dla każdego banku, jednak można wyróżnić pewne reguły, które tworzą mapę kryteriów. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze są one decydujące – wiele zależy od naszej konkretnej sytuacji, warto więc zawsze złożyć wniosek, nawet jeśli wydaje nam się, że banki mogą dać nam decyzję odmowną. Dla kogo więc są kredyty hipoteczne?
Pamiętaj, że ogromne znaczenie ma Twoja indywidualna sytuacja – skorzystaj z naszego kalkulatora kredytu hipotecznego, by zobaczyć, jak wygląda to w Twoim przypadku.

 

Kredyt hipoteczny – dla kogo?

Najważniejszymi czynnikami, jakie bada bank przed przyznaniem kredytu hipotecznego są:

 • wiek,
 • zdolność kredytowa,
 • historia kredytowa,
 • zabezpieczenie kredytu,
 • wkład własny,
 • stan cywilny,
 • czas spłaty.

Przeanalizujmy teraz każdy czynnik z osobna.

Wiek, a kredyt hipoteczny

Podstawowy warunek, by starać się o kredyt hipoteczny, to pełnoletność, banki nie przyznają pożyczek osobom nieletnim. Jednak nie jest to jedyny czynnik: banki chętniej udzielają kredytów młodszym osobom, nawet jeśli ich zdolność kredytowa jest mniejsza. Wynika to po prostu z okresu, na jaki przyznawany są tego rodzaju kredyty. Bank bierze pod uwagę nie tyle wiek kredytobiorcy w momencie składania wniosku, a wiek w chwili, gdy umowa będzie się kończyła. Osoby na emeryturze, nawet jeśli mają zagwarantowany stały dochód, mogą mieć problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji. Są jednak sposoby, by obejść to restrykcyjne podejście. Pierwszym jest wykup polisy na życie i cesja na bank, drugim – wysoki wkład własny, trzecim – młodszy współkredytobiorca. Wszystkie te działania mają zabezpieczyć pożyczone pieniądze i ułatwić bankowi ich odzyskanie na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Zdolność kredytowa, a kredyt hipoteczny

Konieczna do uzyskania kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa. Banki niechętnie udzielają tego rodzaju pożyczek osobom, dla których koszt miesięczny rat miałby przekroczyć 50% dochodu. Na zdolność kredytową wpływa więc wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, renty lub emerytury. Innymi czynnikami, które oddziaływają na jej wysokość są także inne zobowiązania: kredyty, karty kredytowe, debety na rachunku, a nawet posiadany samochód. Oblicz swoją zdolność kredytową z naszym kalkulatorem zdolności kredytowej.

Historia kredytowa, a kredyt hipoteczny

O tym, czy dostaniemy kredyt decyduje również nasza przeszłość. Jeśli mieliśmy zaległości w płaceniu rat kredytu, nie wywiązaliśmy się z jakiś zobowiązań – dla banku będzie to znak ostrzegawczy. Warto zapobiegliwie sprawdzić, jak przedstawia się nasza historia w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i ją wyprostować.

Zabezpieczenie kredytu, a kredyt hipoteczny

Czynnikiem, który może mieć wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego, jest także zabezpieczenie. W przypadku kupna nieruchomości, zazwyczaj to ona staje się zabezpieczeniem pożyczki, poprzez wpis w księdze hipotecznej. Podobnie jest również w przypadku pożyczek na remont lub modernizację budynków. Banki niechętnie przyznają środki na wykup części udziałów, np. w mieszkaniu, gdyż później mogły by mieć problem ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości. Dlatego w takim przypadku konieczne mogą być inne zabezpieczenia: zamrożenie większej kwoty gotówki na koncie, żyrant, inna nieruchomość, weksel in blanco lub podwyższenie kosztów kredytu. Banki na poczet zabezpieczenia kredytu często wymagają także cesji ubezpieczenia nieruchomości, a czasami także osoby kredytobiorcy.

Wkład własny, a kredyt hipoteczny

Im wyższy wkład własny, tym większe szanse na kredyt hipoteczny. Co, jeśli brakuje nam pieniędzy na ten cel? Rozwiązaniem może być wzięcie kredytu hipotecznego w wysokości najpierw 10% lub 20% części wymaganej sumy, a następnie kolejnych 80-90%. Więcej o wymaganym wkładzie własnym piszemy tutaj: jaki warto mieć wkład własny?

Stan cywilny, a kredyt hipoteczny

Powszechna opinia głosi, że banki chętniej przyznają kredyty hipoteczne parom niż osobom samotnym. Jest w tym ziarno prawdy, jednak jest to drugorzędne kryterium, ważne w przypadku osób o niższych dochodach lub niskiej stabilizacji sytuacji zawodowej. Banki uważają, że dla małżeństw utrata pracy przez jednego z partnerów mniej zaburza finanse i zdolność systematycznej spłaty kredytu.

Czas spłaty, a kredyt hipoteczny

Dłuższy okres kredytowania oznacza niższe raty, a to pozytywnie wpływa na zdolność kredytową. Jednocześnie dłuższy okres kredytowania wiąże się także z wyższymi odsetkami dla banku.

Facebook