1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. Poradniki o zdolności kredytowej
  6. >
  7. Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Kluczowa sprawa przy ubieganiu się o jakikolwiek kredyt to zdolność kredytowa. Nie jest jednak tak, że dla danego potencjalnego kredytobiorcy będzie ona w każdym przypadku taka sama. Może on bowiem wpływać na własną zdolność kredytową. Przyjrzyjmy się, jak można nią poprawić.

Jak największy wkład własny do kredytu hipotecznego

O kredycie, zwłaszcza mieszkaniowym lub hipotecznym, myślimy na długo przed jego zaciągnięciem.

Właśnie z tego powodu z odpowiednim wyprzedzeniem możemy zacząć myśleć o gromadzeniu jak najwyższego wkładu własnego. Im będzie on większy, tym lepiej bank oceni naszą zdolność kredytową. Ulega wtedy w oczach banku poprawa płynności finansowej wnioskodawcy. Tak dzieje się wtedy, kiedy uzyskamy dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych, przez co kwota, której potrzebujemy pożyczyć od banku zwyczajnie się zmniejsza.

Jeśli nie mamy wystarczających możliwości, by zwiększyć swój wkład własny, prostym wyjściem z sytuacji będzie rozciągnięcie kredytu w czasie. Pamiętać jednak należy, że im dłuższy okres kredytowania, tym większą kwotę musimy w ostateczności spłacić. Więcej rat to przecież także więcej doliczanych do nich odsetek.

Im bardziej wiążemy się z danym bankiem, tym lepiej on ocenia naszą zdolność kredytową. Dlatego, dobierając dodatkowy, często obniżający marżę lub prowizję, bankowy produkt, możemy liczyć na przychylniejsze potraktowanie naszego wniosku kredytowego przez bank.

Pozbądź się wszelkich długów, a dostaniesz kredyt hipoteczny

Sprawą wydawałoby się najbardziej logiczną byłoby pozbycie się długów, które posiadamy w innych bankach czy zwłaszcza w tym, w którym składamy wniosek kredytowy. Nawet najmniejsza zaległość może położyć się cieniem na naszej historii kredytowej, do której w Biurze Informacji Kredytowej z pewnością dotrze przyszły potencjalny kredytodawca. Warto zatem zawczasu odpowiednio się o nią zatroszczyć. Mając w perspektywie wzięcie kredytu, rozsądnym działaniem będzie unikanie innych długów. Wszelkie zobowiązania są bowiem niemile widziane przez banki.

Prostą czynnością, a zwiększającą naszą zdolność kredytową jest też pozbycie się karty kredytowej i kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.
Może się zdarzyć, że osiągane przez nas dochody nie wystarczą do kredytu w takiej kwocie i na taki okres, na jaki byśmy sobie życzyli. Wtedy, jeśli umożliwia to dany bank, możemy wziąć kredyt z osobą trzecią. Takie rozwiązanie wydaje się wyjściem dla młodych ludzi, mogących liczyć na pomoc chociażby rodziców, którzy stają się niejako naturalnym kierunkiem, w którym się mogą oni udać, marząc np. o własnym mieszkaniu. By sprawdzić, czy możemy, biorąc kredyt, liczyć tylko i wyłącznie na siebie, wystarczy parę kliknięć w naszym serwisie, a kalkulator zdolności kredytowej da odpowiedź na powyższe pytanie.

Zatrudnienie a kredyt mieszkaniowy

Tutaj warto zaznaczyć, że staranie o jak najstabilniejszą formę zatrudnienia także będzie pozytywnie oceniane przez banki. Miejmy, poza tym, na uwadze, że służyć będzie nam staż pracy. Jeśli mamy w perspektywie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony i jest to co najmniej pół roku, zasadnym może być wydłużanie swojego stażu pracy, co może mieć przełożenie na warunki kredytu, jakie uzyskamy.

Regularność osiągania wynagrodzenia ma również znaczenie w procesie analizy zdolności kredytowej. Jest to szczególnie cenna wiedza dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, które w ten sposób mogą wzmóc wysiłki, by wynagrodzenie przelewane było na ich konto co miesiąc. Jeśli nie ucierpi na tym nasz budżet, nawet za cenę rozłożenia transz przelewanych nam przez zleceniodawcę.

Czy wykształcenie może mieć znaczenie?

Okazuje się, że tak i to z bardzo prostej przyczyny. Banki postrzegają osoby wykształcone jako te, które najlepiej odnajdują się na rynku pracy. Dotyczy to także humanistów, mogących odznaczać się daleko posuniętą elastycznością w poruszaniu się w swoim życiu zawodowym. Tak więc, jeśli nawet posiadamy już teraz odpowiednią kwotę gotówki i egzamin dyplomowy za pasem, dobrze jest wstrzymać się z wzięciem kredytu. Uzyskanie dyplomu renomowanej uczelni nie tylko umiejscowi nas w oczach banku wyżej na „drabinie społecznej”, ale również w ten sposób będziemy mogli zaoszczędzić nieco więcej pieniędzy. Przełożyć się to może na wyższy wkład własny czy mniejszą sumę pieniędzy, którą będziemy musieli spłacać.

Domowy budżet – bardzo ważna sprawa w kontekście kredytu

Chcąc ubiegać się o kredyt hipoteczny, pomyślmy także o naszych bieżących, domowych wydatkach. Nie tyle co oszczędzanie, ale optymalizowanie domowego budżetu, w którym nie ma miejsca na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy może znacząco poprawić ocenę naszej zdolności kredytowej. Minimalny koszt utrzymania jednej osoby, który banki akceptują to 1 000 zł. Każda kolejna osoba w rodzinie oznacza przyrost 200 zł do tej kwoty na członka rodziny. Jako rodzinę zalicza się małżeństwo lub osoby stanu cywilnego, przez co np. dziadek mieszkający z małżeństwem sprawia, że osoby te tworzą dwa gospodarstwa domowe.

Przytoczone wyżej zawarcie małżeństwa jest doceniane przez banki, które uważają takie osoby za te o ustabilizowanej sytuacji życiowej. Wtedy po prostu małżonkowie – współkredytobiorcy są bardziej odpowiedzialni za finanse, mając na uwadze, że w swoim życiu muszą być odpowiedzialni także za drugą osobę.

I na koniec, pamiętajmy, nie składajmy wniosku kredytowego do wielu banków, bo może to obniżyć gwałtownie nasz scoring. Posługując się kalkulatorem kredytowym na naszej stronie, możemy liczbę złożonych przez nas wniosków ograniczyć do niezbędnego minimum. Stosując się do wszystkich powyższych rad zracjonalizujemy nasze wydatki i spowodujemy, że proces przygotowywania się wzięcia kredytu będzie najlepszym z możliwych.

infografika o zdolnosci kredytowej

Facebook