1. Hipoteki.net
 2. >
 3. Wiedza
 4. >
 5. Poradniki o kredytach hipotecznych
 6. >
 7. Kredyt na zakup domu

Kredyt na zakup domu

Kredyt na zakup domu
Ocena: 5 (ilość ocen: 6)

dom zakupiony dzięki kredytowi hipotecznemuKupno domu to poważne wyzwanie finansowe, nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na wzięcie kredytu na ten cel. Bank dopuszcza sytuację, gdy kupujemy dom z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Sprzedawcą może być deweloper, osoba prywatna lub inny podmiot prawny.

Co warto wiedzieć – zanim weźmiesz kredyt na dom

Pierwszym krokiem, jaki podejmiemy przed zakupem domu na kredyt hipoteczny, jest sprawdzenie swojej zdolności kredytowej. W łatwy sposób zrobisz to za pomocą naszego kalkulatora zdolności kredytowej. Określenie, ile bank będzie skłonny Ci pożyczyć pozwoli zawęzić budżet do odpowiedniej kwoty i nie tracić czasu na zbędne poszukiwania.

Kupno siedliska na kredyt

Siedlisko to specyficzny rodzaj działki. Kupując dom na działce siedliskowej warto pamiętać, że posiada ona pewne ograniczenia. Ten rodzaj nieruchomości skierowany jest do osób, które planują działalność rolniczą. Na tego typu gruncie nie wolno postawić budynków, w których prowadzona będzie działalność produkcyjna lub usługowa, nie związana z rolnictwem.

Kupno domu na kredyt hipoteczny z rynku pierwotnego

Na rynku nie brakuje ofert domków jednorodzinnych od deweloperów. Kupując nowy dom nie musimy się obawiać specjalnych konsekwencji. Od 2012 roku obowiązuje ustawa deweloperska, nakładająca na sprzedających szereg rozwiązań korzystnych dla kupujących. Dom zakupić możemy zarówno, w czasie budowy, jak i zaraz po zakończeniu prac. Decydując się na zakup domu z kredytem należy dokładnie wyliczyć wszystkie koszty i uwzględnić wszystkie opłaty. Dla wielu kredytobiorców dodatkowe, nie ujęte w budżecie, koszty stanowią poważne nadszarpnięcie posiadanej kwoty. Zobacz ranking kredytów hipotecznych.

Zakup domu na kredyt hipoteczny z rynku wtórnego

W przypadku starania się o kredyt hipoteczny na dom z rynku wtórnego wniosek do banku można złożyć w momencie, gdy mamy podpisaną umowę przedwstępną. Zanim to jednak nastąpi warto sprawdzić dokładnie historię danej nieruchomości, plany gminy na teren wokół oraz dokładnie uzgodnić ze sprzedającym wszystkie ustalenia. Kupno domu z rynku wtórnego wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami. Jednak uzyskanie kredytu hipotecznego na kupno domu nie powinno stanowić problemu.

Wymagane dokumenty – kredyt hipoteczny na dom

Rynek pierwotny:

 • podstawa nabycia: umowa przedwstępna z deweloperem wraz ze wszystkim załącznikami (m.in. prospekt informacyjny – dla umów podlegających pod ustawę deweloperską) lub umowa rezerwacyjna z deweloperem wraz z Prospektem Informacyjnym i draftem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (załączniki muszą być podpisane lub opieczętowane przez dewelopera) ,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg)
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona, wymagany w przypadku braku KW dla nieruchomości [ważność 30 – 90 dni],
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd ,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera [ważność 3 – 6 miesięcy],
 • potwierdzenie nadania NIP oraz numeru REGON,
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera (jeśli nie figurują w KRS),
 • promesa zgody banku kredytującego, stanowiąca, iż lokal będący przedmiotem finansowania zostanie bez obciążenia wydzielony z nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli działka, na której prowadzona jest budowa stanowi zabezpieczenie kredytu dewelopera),
 • oświadczenie dewelopera na druku banku [ważność 30 dni],
 • wyjaśnienie ewentualnych wzmianek w księdze wieczystej [ważność 30 dni],
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi (np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę)
 • decyzje podziałowe działek wraz załącznikami.

Rynek wtórny:

 • umowa przedwstępna ze zbywcą,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) – jeśli dotyczy,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości – [ważność 30 dni] – w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
 • dokumenty potwierdzające prawo własności zbywcy (akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizna, spadek etc.),
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (dotyczy domu)[ważność 3 – 6 miesięcy],
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami [ważność 30 dni],
 • wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek (wymagane przez sądy na etapie zakładania księgi wieczystej) [ważność 30 dni],
 • operat szacunkowy / wycena bankowa nieruchomości (należy dostarczyć w momencie składania wniosków kredytowych),
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi (dotyczy domów i działek) – np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę.

Facebook