1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. Poradniki o kredytach hipotecznych
  6. >
  7. Marża kredytu hipotecznego- co to jest?

Marża kredytu hipotecznego- co to jest?

Marża kredytu hipotecznego- co to jest?
Ocena: 5 (ilość ocen: 12)

Marża banku jest jednym z dwóch elementów składowych oprocentowania kredytu bankowego. Jest to kwota, która prostymi słowami mówiąc, stanowi zysk banku za udzielenie pożyczki. Marżę nalicza się w formie oprocentowania od sumy kapitału.

Jak bank oblicza wysokość marży od kredytu hipotecznego?

Wysokość marży zależy od polityki cenowej danego banku. Wpływ na nią mają jednak także inne czynniki, takie jak:

  • osoba kredytobiorcy: bank może narzucić wyższą marżę osobie, która ma niepewną sytuację zawodową lub nieregularnie spłacał swoje zobowiązania finansowe, banki w ten sposób chcą sobie wynagrodzić ewentualne opóźnienia w płatnościach lub problemy ze ściągalnością zobowiązań,
  • cel kredytu: banki zazwyczaj inaczej określają marżę na zakup nieruchomości, a inaczej na: remont, konsolidację, refinansowanie lub pożyczkę hipoteczną,
  • waluta: wzięcie kredytu w obcej walucie także może oznaczać zwiększenie lub zmniejszenie marży,
  • wkład własny: im wyższy wkład własny, tym szanse na negocjację korzystnej marży większe.

Czy można wpłynąć na obniżenie marży kredytu hipotecznego?

Tak, banki chętniej obniżają marżę kredytu hipotecznego, jeśli zdecydujemy się także na skorzystanie z innych ich produktów: konta, lokaty, kart płatniczych itp. Decydując się na kredyt hipoteczny w określonej placówce warto zapytać o dodatkowe usługi.

Czy marża banku się może zmienić w czasie trwania umowy kredytowej?

Wszystko zależy od umowy. Przed podpisaniem należy więc ją dokładnie przeczytać pod tym kątem. Większość banków określa w umowie, że marża jest stała przez cały czas trwania umowy, a na jej ewentualną zmianę pisemną zgodę muszą wyrazić obie strony: kredytodawca i kredytobiorca.

Czy wysokość marży ma znaczenie przy wyborze kredytu?

Tak, i to ogromne. Marża jest składową oprocentowania rocznego, im więc niższa marża, tym wyższe odsetki.Sprawdź sam, jak marża odbija się na koszcie kredytu w naszej aplikacji – kalkulatorze kredytu hipotecznego.

Facebook