1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. Słownik hipoteczny
  6. >
  7. Umowa o pracę, o dzieło, zlecenie

Umowa o pracę, o dzieło, zlecenie

Umowa o pracę, o dzieło, zlecenie
Ocena: 5 (ilość ocen: 3)

Umowa o pracę – obopólna zgoda na wykonywanie pracy przez pracownika dla pracodawcy. Może być na czas nieokreślony, bądź określony.
Umowa o dzieło – na ustalonych warunkach osoba zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła na rzecz zamawiającego.
Umowa zlecenie – zleceniobiorca podejmuje się wykonać zlecenie od zleceniodawcy na określonych warunkach zawartych w umowie cywilnoprawnej.