1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Wyniki symulatora

Wyniki symulatora

Przedstawione na niniejszej stronie wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami)

Wynik Twojej indywidualnej symulacji kredytu hipotecznego

Poniżej znajdziesz informacje, jak przedstawiać się będzie symulacja kosztów Twojego kredytu hipotecznego.

Koszty Twojego kredytu hipotecznego:
Kwota kredytu:0,00 zł
Odsetki:
Prowizja:0,00 zł
Całkowita kwota do spłaty:

Jak będzie się przedstawiała spłata kredytu hipotecznego w czasie?


Jak obliczyliśmy raty Twojego kredytu hipotecznego?

Aby wyliczyć wysokość raty miesięcznej musieliśmy poznać:

  • cel kredytu
  • wartość nieruchomości
  • kwotę kredytu
  • wykość wkładu własnego
  • długość okresu kredytowania
  • rodzaj rat
  • wysokość oprocentowania kredytu
  • wysokość prowizji banku

1. Wysokość kredytu

W pierwszej kolejności zobaczmy jaka będzie wysokość kredytu oraz LTV (loan to value - czyli wartość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości).

Obliczymy to na podstawie wartości nieruchomości (0,00 PLN) oraz procentowej wartości wkładu własnego (0,00%).

Twój wkład własny wyniesie:

(0,00% / 100) x 0,00 PLN = 0,00 PLN - wysokość wkładu własnego

Teraz zobaczmy ile potrzebujesz pieniędzy aby sfinansować zakup nieruchomości:

0,00 PLN - 0,00 PLN = 0,00 PLN - kwota zaciąganego kredytu

2. Miesięczne oprocentowanie

Oprocentowanie roczne wynosi 0,00%.

Przeliczymy to z wartości procentowej na wartość liczbową i z oprocentowania rocznego przekonwertujemy na miesięczne.

0,00% / 100 = 0,00 - oprocentowanie roczne

0,00 / 12 = 0,00 - oprocentowanie miesięczne

3. Okres kredytowania

Okres kredytowania podałeś w latach (0). Przeliczmy to na ilość miesięcy (lata x 12 miesięcy).

Okres kredytowania w miesiącach: 0

4. Prowizja banku

Prowizja banku wynosi 0,00%.

Przeliczymy to z wartości procentowej na wartość liczbową.

0,00% * 0,00 PLN = 0,00 PLN

Podsumowanie: Twoja miesięczna rata kredytowa

Posługując się danymi przedstawionymi powyżej obliczymy teraz miesięczną ratę kredytową, według wzoru poniżej:.

(kwota kredytu) x (oprocentowanie m-czne / (1 - ((1+oprocentowanie m-czne)-(okres kredytowania))))

0,00 PLN x (0,0000 / (1 - ((1 + 0,0000)-(0)))) = nan PLN - miesięczna rata kredytowa*

*Uwzględnia jedynie wartość spłacanego kapitału i odsetek. Nie uwzględnia kosztów dodatkowych, takich jak ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie na życie. Zobacz harmonogram spłaty aby zobaczyć jak wygląda wysokość raty kapitałowej oraz odsetkowej w kolejnych latach.

Harmonogram rat spłaty Twojego kredytu hipotecznego

Harmonogram spłaty kredytu przedstawia wysokość części odsetkowej raty, część kapitałową, całkowitą wartość raty oraz kapitał, który pozostał do spłaty w danym okresie czasu.

MiesiącCzęść odsetkowaCzęść kapitałowaRata kapitałowo odsetkowaKapitał do spłaty
Całkowita wartość spłaconego kapitału oraz odsetek w całym okresie kredytowania (0 lat) - 0,00 PLN