1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Zwrot kosztów kredytu przy spłacie i nadpłacie

Zwrot kosztów kredytu przy spłacie i nadpłacie

Zwrot kosztów kredytu przy spłacie i nadpłacie
Ocena: 5 (ilość ocen: 2)

Posiadasz kredyt hipoteczny i chciałbyś go wcześniej spłacić? Pamiętaj o tym, że w takim przypadku Twój kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie jego koszty. Taka bowiem jest  interpretacja przepisów ustawy o kredycie hipotecznym. Banki nadal wykorzystują niewiedzę klientów i oddają naddatek jedynie na wniosek. Jak domagać się swoich praw?

Zwrot kosztów kredytu hipotecznego przy wcześniejszej spłacie
Wielu klientów, którzy spłacili swoje zobowiązania wobec banków, skarżyło się na to, że nie dostaje proporcjonalnego zwrotu kosztów początkowych kredytu hipotecznego. Należą do nich m.in. prowizje, składki na ubezpieczenie, czy też opłaty administracyjne. Według Rzecznika Finansowego, do którego skierowane były te uwagi, była to zła praktyka, która naruszała przepisy ustawy.

Ilość powtarzających się skarg była powodem jednogłośnie przyjętego stanowiska prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego. Wskazuje ona jednoznacznie, że kredytodawcy powinni zwracać klientowi również proporcjonalną część, wszystkich pozostałych elementów, składających się na całkowity koszt kredytu konsumenckiego oraz hipotecznego. Przy czym, w tym przypadku, głównie dominują problemy związane ze zwrotem składek na ubezpieczenie.

Co należy wiedzieć o zwrocie kosztów?

Jak wygląda spłata dodatkowych kosztów przy kredycie hipotecznym:

  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, musi nastąpić obniżenie wszystkich jego możliwych kosztów i to niezależnie od ich charakteru, a także od tego, kiedy zostały one przez kredytobiorcę poniesione,
  • ta redukcja ma charakter proporcjonalny, to znaczy, odnosi się do okresu, od dnia faktycznej spłaty kredytu, do dnia ostatecznej jego spłaty, która określona została w umowie. Wyjątek stanowią opłaty, które ponieśliśmy, by doszło do uruchomienia kredytu (koszt obsługi rzeczoznawcy itp.).

Pobieranie kosztów tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu

Z doświadczenia zarówno Rzecznika Finansowego jak i UOKiK, wynika, że zazwyczaj kredytodawcy nie wymagają zapłaty odsetek za niewykorzystany okres kredytu od klientów, którzy spłacają go przed terminem. Niestety, też bardzo często, zarówno nie obniżają, jak i nie zwracają pobranych wcześniej różnego rodzaju kosztów.

Należy więc dopilnować samodzielnie, by w momencie wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, kredytodawca obniżył i zwrócił wszystkich kosztów tego zobowiązania. Najlepiej wystąpić o to samodzielnie w odpowiednim wniosku.

To, o jakie koszty kredytu hipotecznego chodzi, doskonale widać w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu ze stałymi, miesięcznymi ratami. Ta forma zobowiązania zakłada, że na samym początku spłaca się więcej odsetek, a mniej kapitału. W miarę spłacania, sytuacja odwraca się, spłacamy więcej kapitału niż odsetek. Wszystko po to, aby co miesiąc płacić tyle samo pieniędzy.

Co stanie się zatem jak, w takim przypadku, zdecydujemy się na szybszą spłatę kredytu? Wtedy właśnie okaże się, że bank, przez pewien okres pobierał zbyt duże odsetki, które powinien zwrócić. Bowiem przy wcześniejszej spłacie kapitał się obniża, a bank już z góry, rozliczył odsetki do końca umowy, z całego kapitału. Instytucje te często unikają rozliczenia kosztów, a klienci nie mają świadomości, że zapłacili za dużo, ponieważ wyliczenie tego nie jest takie proste.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego potwierdza opinię urzędników

Taka interpretacja przepisów opiera się zarówno na analizie polskiej ustawy, jak i unijnej dyrektywy. Właśnie za takim rozumieniem przepisów przemawia również, przewidziana prawem, możliwość pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Oczywiście dzieje się tak tylko w niektórych przypadkach.

W ustawie zaznaczono, że zwrot nie będzie dotyczył elementów wydzielonych z ogólnej kategorii kosztów kredytów, takich jak np. opłata notarialna związana z ustanowieniem zabezpieczeń. Taka forma wynagrodzenia jest oczywiście czymś odrębnym od prowizji, którą pobiera się przy udzielaniu kredytu. Kredytodawca może więc zrekompensować sobie wcześniejszą spłatę kredytu, ale pod warunkiem, że zaznaczy to w umowie i poinformuje o tym klienta.

Pogląd prezentowany przez Rzecznika Finansowego i UOKiK na pewno zostanie wykorzystany przez konsumentów, w reklamacjach kierowanych do kredytodawców. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, bank powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić koszty naszego zobowiązania.

Mateusz Gwardecki

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Więcej postów

»

Facebook